Bilder årsmötet 2010

Årsmöte 2010

 

 

Årsmötet hölls även i år på Dagsholm Hotel & Konferenscenter i Färgelanda. Det var bra anslutning. Till mötesordförande valdes Marita Krantz. 

Styrelsens sammansättning blev som under 2009.  

Till avelsråd och valphänvisare  på strävhåriga normalstora taxar valdes Alf Olsson. Övriga avelsråd och valphänvisare står kvar.

Årsmötet godkände skrivelsen i rovdjursfrågan och den sänds nu till berörda instanser.

Efter årsmötet intogs en god middag som avslutades med kaffe och prisutdelning. Det var många taxar som varit duktiga i skogen och på utställningar. De erhöll diplom och några erhöll även  plaketter.

Bruksavelspris i brons tilldelades SE U(V)CH Herbert of Queenshill, ägare Carina Carvall.

Bruksavelspris i brons + silver tilldelades INT U(V)CH SE VCH SE V-03 NORD U(V)CH Götaälvdalens Kornelia, ägare Ingegärd Beinemo & Elof Hedlund.

Bruksuppfödarpris i brons tilldelades Hedmogläntans kennel, ägare Ingegärd Beinemo & Elof Hedlund.

Bruksuppfödarpris i guld, högre valör, tilldelades Hjorthults kennel, Hillevi & Björn Jungler.

Priset till Årets Tax gick till SE VCH SE J(D)CH Boknäsets Qnall, ägare Curt Johansson som får beskåda vandringspriset innevarande år.

Bästa hund på  ordinarie drevprovet var SE J(D)CH Harefjordens Emma,  med 52 p och D cert, ägare Morgan Davidsson, Dingle erhöll vandringspris att förvalta det kommande året.

Hoppas ni alla får ett gott Taxår 2010

 

Ewa Brattstig

 

 

 • Thomas%20o%20Paula%20Str%C3%B6mberg%20samt%20Jan-Erik%20Hansson.jpg

  Thomas o Paula Strömberg samt Jan-Eric Hansson vid bordet

 • Medlemmar%20inmundigar%20en%20v%C3%A4lsmakande%20sup%C3%A9%20efter%20%C3%A5rsm%C3%B6tet.jpg

  Medlemmarna inmundigar en välsmakande sup'e efter årsmötet

 • rets%20b%C3%A4sta%20korth%C3%A5r%20p%C3%A5%20ordinarie%20provet,%20Vesle%C3%B6knas%20B-Jeppe_%20Marita%20Krantz%20o%20Anders%20Johansson%20gratulerar_.jpg

  Anne-Marie Nilsson hämtar pris för "Årets bästa korthår på ordinarieprovet" med hunden Vesleöknas B-Jeppe. Marita krantz och Anders Johansson gratulerar.

 • tar%20emot%20priser%20f%C3%B6r%20ordinarie%20provets%20b%C3%A4sta%20hund_%20Thomas%20Str%C3%B6mberg%20och%20Marita%20Krantz%20%C3%A4r%20prisutdelare_.jpg

  Morgan Davidsson tar emot priset "Ordinarieprovets bästa hund" med Harefjordens Emma. Prisutdelare är Thomas Strömberg och Marita Krantz.

 • Curt%20Johansson%20tar%20emot%20pris%20f%C3%B6r%20%C3%85rets%20Hund,%20Bokn%C3%A4sets%20Qnall.jpg

  Curt Johansson tar emot pris för "Årets hund" med Bokenäsets Qnall